HERALDIEK 

Wat is heraldiek

Heraldiek is evenals genealogie een hulpwetenschap bij de bestudering van de geschiedenis. Het gebruik van wapens behoort tot één van onze oudste verschijnselen op cultuurhistorisch gebied. Dit fenomeen heeft nog niets van zijn verbeeldingskracht verloren. Door stilistische mogelijkheden van vorm en kleur als symbool van een persoon, familie of gemeenschap, heeft het wapen velen aangesproken en doet dit nog steeds. Heraldiek is als wapenkunde of wapenkunst de hulpwetenschap, die het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht op en de reglementering van, alsmede de beschrijving en het vervaardigen van het wapen bestudeert. Degene die de heraldiek beoefend wordt heraldicus genoemd.
Een Wapen is een erfelijk of in wezen onveranderlijk, gekleurd onderscheidingsteken, te zien op een schild met de schilddekking: helm, dekkleed en helmteken.

Belangrijk

De nauwe verwantschap van de heraldiek en genealogie manifesteert zich in de praktijk. Wie een wapen zoekt moet zijn genealogie kennen. Wie zijn genealogie kent, en geen wapen vindt, kan desgewenst een nieuw wapen ontwerpen en aannemen. Immers een wapen komt nooit zomaar uit de lucht vallen: het betreft een bepaald persoon of familie waar een verantwoord ontwerp rekenschap van geeft. Soms vindt men tussen de familiepapieren een zegel met daarop een wapen. De vraag is dan wie gebruikte dit zegel? Een gedegen genealogie en de nodige kritische instelling kan uitmonden in een heraldische kroon op het genealogische werk.

BRON: Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) & Wazamar Heraldiek.

 

De, tot op heden gevonden, wapens van Geslacht-Geluk.

De (nog niet officiële) wapens van Geslacht-Geluk